Дефениция на професията

Професията “Социална работа” насърчава социалната промяна, разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения и развитието на способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието. Използвайки теории за човешкото поведение и социалните системи, социалната работа се намесва там, където хората си взаимодействат със средата. Принципите на човешките права и социалната справедливост са фундаментални за социалната работа.

За мисията и целите на организацията - четете тук

Българската Асоциация на Социалните Работници е член на:
logo

The International Federation of Social Workers (IFSW)
***

Въведение в Международната Федерация на Социалните Работници (IFSW).
***