aboutus_thumb1

БАСР е юридическо лице, сдружение с нестопанска цел, регистрирано в ЦРЮЛНЦ за обществено полезна дейност БАСР е независимо, непартийно сдружение с нестопанска цел на юридически и физически лица, които упражняват или са упражнявали практическа, изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на социалната работа; които приемат устава; отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.Адрес за корекспонденция
София 1301,
ул. Лом 1, София - център

 
Телефон:
+359 89 5526446 – Председател УС (служебен)
e-mail:
basw_us@abv.bg