membership_thumb1

В БАСР има два вида членство – пълноправно и асоциирано.

  • Пълноправен член: отговаря на следните изисквания:минимална образователна степен – бакалавър в областта на социалната работа; Да упражнява практическа, изследователска или преподавателска дейност в социалната сфера.

  • Асоцииран член: физически и юридически лица, които приемат философията и целите на сдружението.Стани член на БАСР …

Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет /УС/, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав, мисията на БАСР, Етичния кодекс на социалните работници. Кандидатите – юридически лица представят с молбата и препис от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
УС внася молбата за гласуване задължително на следващото Общо събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.